Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών
Democratic Forum
Πρεοδρικό Μέγαρο
Το Εθνικό Πλάνο για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 μέσα από 
Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού
Ομαδική Φωτογραφία
Θεταρική Παράσταση