logo

Το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων (ΟΕΠΠΣ), ο οποίος είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (CERV), πραγματοποίησε στις 16 Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου, την πρώτη Ενημερωτική Παρουσίαση του Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες».

Εντός του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, οι οποίες υλοποιούνται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και των αντίστοιχων Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίοι/ες παραχωρούν τους χώρους διεξαγωγής.

Την εναρκτήρια εκδήλωση χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Κυπριανός Λούης, ο οποίος κάλεσε τους φορείς και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της κοινωνίας των πολιτών να θέσουν ως προτεραιότητά τους την ενημέρωση και την εμπλοκή τους στη διαμόρφωση και τη συγγραφή προτάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ΕΕ για στήριξη των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων τους.

Ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Νικόλαος Ίσαρης, στον δικό του χαιρετισμό, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητά της, μέσω των προγραμμάτων και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρονται, να στηρίξει την προώθηση και ενίσχυση δημοκρατικών και ανοικτών κοινωνιών σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Εκ μέρους των διοργανωτών, προέβησαν σε εισαγωγικές παρεμβάσεις ο Επίτροπος του Πολίτη κ. Παναγιώτης Σεντώνας, καθώς και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων Δρ Έλενα Θεοδούλου-Χαραλάμπους.

Ο κ. Σεντώνας αναφέρθηκε στους τέσσερεις πυλώνες του Προγράμματος «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» και στη σημαντικότητα των θεμάτων που διαλαμβάνουν, τονίζοντας «ότι είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι για το Πρόγραμμα, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ως κοινωνία πιο μπροστά.» Συνέχισε κάνοντας αναφορά στις αρχές της συμμετοχικής και διαβουλευτικής διακυβέρνησης, «οι οποίες βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της Ένωσης, γι’ αυτό και το Πρόγραμμα δίνει τα εργαλεία για να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Τέλος, η Δρ Θεοδούλου-Χαραλάμπους παρουσίασε τον νεοσύστατο Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, καθώς και τους σκοπούς της ίδρυσής του, αναλαμβάνοντας τη συνέχιση των μέχρι σήμερα αρμοδιοτήτων, ενεργειών και δραστηριοτήτων του «Κέντρου Μουσικής Έρευνας, Καινοτομίας και Διεθνούς Δικτύωσης», καθώς επίσης και τη διαχείριση των εθνικών σημείων επαφής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Δημιουργική Ευρώπη» και «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες». Τόνισε επίσης ότι, με στόχο την ενημέρωση όλων των δικαιούχων, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων προτίθεται να οργανώσει σειρές παρουσιάσεων κατά το 2021-2022 σε όλες τις πόλεις του νησιού, καθώς και σειρές διαδικτυακών ενημερώσεων και ενισχυτικών εργαστηρίων, ειδικά σχεδιασμένων για τις προτεραιότητες και τους στόχους της κάθε Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Ακολούθησε παρουσίαση των ευκαιριών χρηματοδότησης του Προγράμματος από τον Επικεφαλής του Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος και Συντονιστή Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του ΟΕΠΠΣ κ. Νέναντ Μπογκντάνοβιτς.

Την Παρουσίαση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δικαιούχοι, όπως εκπρόσωποι αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, της κεντρικής κυβέρνησης, κρατικών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, σωματείων, συνδέσμων κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή Αίτησης Εγγραφής σε μία από τις Παρουσιάσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΕΠΠΣ: www.epcr.org.cy