logo


Όροι Εντολής:

  1. Υποβολή εισηγήσεων και ανάληψη συντονιστικών δράσεων προς ενίσχυση ή και διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την προώθηση της ενεργού πολιτότητας και της συμμετοχικής διακυβέρνησης.
   2. Υποβολή εισηγήσεων και προώθηση της δημιουργίας θεσμοθετημένων δομών διαβούλευσης, μέσα από την χρήση και της τεχνολογίας (e-participation), όπου οι πολίτες να μπορούν να εκφράζουν απόψεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τις προτεραιότητες και την προστιθέμενη αξία νομοθετικών πράξεων, πολιτικών και πρωτοβουλιών της κυβέρνησης και την ίδια στιγμή να αξιολογούν υφιστάμενες πολιτικές και νόμους.
    3. Συντονισμός της εκπόνησης στρατηγικής για την ενεργό πολιτότητα και τη συμμετοχική διακυβέρνηση.
    4. Προώθηση πολιτικών που διευρύνουν την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση και διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο βίο (e-democracy).
    5. Υποβολή εισηγήσεων και υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας ενεργού πολιτότητας, στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάπτυξη νέων τρόπων συνεργασίας των πολιτών και της κυβέρνησης.
    6. Παρακολούθηση των πολιτικών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και σημαντικοί Διεθνείς Οργανισμοί και υποβολή εισηγήσεων προς υιοθέτηση καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο που αφορούν την ουσιαστική εμπλοκή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, την ενεργό πολιτότητα και τη συμμετοχική διακυβέρνηση.
     7. Συνεργασία με κοινωνικούς και επιστημονικούς τοπικούς και διεθνείς εταίρους για διεξαγωγή ερευνών και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στα πεδία της ενεργού πολιτότητας, της δημοκρατικής εμβάθυνσης και της συμμετοχικής διακυβέρνησης.
      8. Δομημένη συνεργασία με θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλους διεθνείς θεσμούς προς αξιοποίηση της σχετικής εμπειρογνωμοσύνης.
      9. Στήριξη του έργου και ουσιαστική ενδυνάμωση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).
      10. Εποπτεία και διαχείριση των υποδομών που δημιουργήθηκαν για υποστήριξη του έργου των ΜΚΟ.
      11. Συμβολή στην εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών και αποφάσεων αναφορικά με την επικύρωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούνται μέσα από την μη τυπική και άτυπη μάθηση.
      12. Διαχείριση θεμάτων που θα καθορίζονται κατά καιρούς από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των όρων εντολής του Επιτρόπου του Πολίτη και στη βάση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.