Το Εθνικό Πλάνο για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 μέσα από 
Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού